baltic sea, darß, beach-5306504.jpg

Meditace a všímavost

Meditace a všímavost

Meditace a všímavost se stávají stále více populárnějšími praktikami v dnešním hektickém světě. Je to proto, že lidé hledají způsoby, jak snížit stres, zlepšit duševní a fyzické zdraví a najít vnitřní klid.

Nejsou jen starobylou duchovní praxí, ale také moderním nástrojem pro zlepšení kvality života a dosažení vnitřního míru a harmonie. 

 V dnešním uspěchaném světě, kde jsme neustále vystaveni různým podnětům a tlakům, nabízí meditace a všímavost cestu k prožívání života s větší přítomností a uvědoměním si vlastních myšlenek, emocí a okolního prostředí.

Všímavost nebo-li mindfulness

Mindfulness, česky všímavost nebo také vědomá přítomnost, je stav uvědomění si přítomného okamžiku. Zaměřujeme se na své myšlenky, emoce, tělesné pocity a vnímání okolního prostředí bez soudů nebo hodnocení.

Jedná se o vědomý způsob života, který zdůrazňuje pozornost, soustředění a přijetí toho, co se děje právě teď, bez nutnosti reagovat nebo odsuzovat.

Praktikování všímavosti může mít mnoho pozitivních účinků na duševní a fyzické zdraví. Například snížení stresu, zlepšení koncentrace, zvýšení emoční stability a zlepšení celkového pocitu pohody. 

Techniky mindfulness jsou často spojovány s meditací, dýcháním, jógou nebo jednoduchým cvičením zaměřeným na uvědomění si toho kde právě jsem.

Meditace

Meditace je praktika, která se zaměřuje na trénink mysli a podporuje klidný stav vědomí a emoční pohodu. Existuje mnoho různých forem meditace. Základní principy obvykle zahrnují soustředění, pozornost a uvědomění si přítomného okamžiku.

Cílem meditace může být dosažení vnitřního klidu, snížení stresu, zlepšení koncentrace, posílení vnímání sebe sama a rozvoj emocionální stability.

Praktikování meditace může zahrnovat různé techniky.  Třeba zaměření se na dech, opakování manter, vizualizace, pozornost na tělesné pocity nebo uvolnění myšlenek. Meditace se často praktikuje jako součást duchovních tradic. Je také stále více přijímána jako prostředek pro zlepšení duševního a fyzického zdraví v rámci moderního životního stylu.

Moje oblíbená meditace, kterou můžu praktikovat kdykoliv a kdekoliv, nejenom v klidu, při zapálené svíčce, je opakování mantry: 

„Já jsem, tady a teď, právě teď“