face, soul, head-623315.jpg

Lekce pro duši

❤ Pokud se stále divíte, odkud se ve vašem životě bere tolik problémů, přečtěte si tohle podobenství. Možná vám pomůže pochopit něco pro vás důležitého.

Duše seděly kolem kulatého stolu a vybíraly si příští úkoly. Jedna z nich, silná a odvážná, vstala a ptala se: Tentokrát jdu na Zem naučit se odpouštět. Pomůžete mi s tím někdo? ❤

Duše soucitně a snad i s jistým úlekem říkaly: To je jeden z nějtěžších úkolů… Někdy na to nestačí ani celý jeden život… Budeš tolik trpět… Je nám tě líto… Ale můžeš to dokázat… Pomůžeme ti… ❤

Jedna z duší prohlásila: Budu na Zemi vedle tebe a pomůžu ti. Budu tvým manželem a budeme mít spoustu problémů. Většinou mojí vinou – a ty se budeš učit mi odpouštět. ❤

Jiná duše si povzdechla: Tak já se stanu jedním z tvých rodičů. Zařídím ti těžké dětství, pak se ti budu plést do života, bránit ti v různých věcech, a ty se budeš učit mi odpouštět. Třetí z duší řekla: Budu na Zemi jedním z tvých šéfů. Budu k tobě často nespravedlivá a arogantní, aby ses mohla naučit prožít si pocit odpuštění… ❤

Ještě několik dalších duší dalo najevo ochotu se s ní v různých momentech v budoucnu setkat, aby jí umožnily pevně si vštípit schopnost odpouštět. .. Nakonec si tedy každá z duší vzala svůj plánovaný úkol, probraly ještě podrobně vzájemně propojený životní plán, v němž jedna druhou bude učit a vést k osvojení nové schopnosti… Pak se vydaly ke ztělesnění na Zemi. ❤

Je však už vrozenou zvláštností výuky duší, že narozením se jejich paměť většinou všeho zbaví. Jen málo z nich se dovtípí, že náhody nejsou tak docela náhody a že jakýkoli člověk se v našem životě objevuje právě ve chvíli, kdy je nám třeba lekce, kterou s sebou přináší.

(zdroj: http://www.pronaladu.cz/lekce-pro-dusi-k-zamysleni/)

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *